องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :