องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :