องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :