องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :