องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :