องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 พ.ค. 2564    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2564 6
  13 พ.ค. 2564    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2564 6
  19 ก.พ. 2564    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 6
  19 ก.พ. 2564    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2564 6
  20 ส.ค. 2563    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563 6
  12 ส.ค. 2563    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2563 6
  20 พ.ค. 2563    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2563 6
  14 พ.ค. 2563    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2563 6
  20 ก.พ. 2563    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2563 6
  14 ก.พ. 2563    รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2563 6
  25 ต.ค. 2562    ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 7
  15 ส.ค. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562 7
  8 ส.ค. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2562 8
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2562 6
  15 พ.ค. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 2 ครั้งที่ 2 ปี 2562 7
  9 พ.ค. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 6
  15 ก.พ. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 1 ครั้งที่ 2 ปี 2562 6
  11 ก.พ. 2562    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562 6
  17 ธ.ค. 2561    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 4 ครั้งที่ 2 ปี 2561 6
  12 ธ.ค. 2561    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัย 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561 7


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]