องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) [ 30 มี.ค. 2566 ]17
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( เปลี่ยนแปลงแผนข้อบัญญัติ ) [ 27 ก.พ. 2566 ]16
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินข้อบัญญัติ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง) [ 25 ม.ค. 2566 ]18
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินข้อบัญญัติ ) [ 28 พ.ย. 2565 ]15
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]15
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 14 ก.ย. 2565 ]16
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 29 พ.ย. 2564 ]156
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]112
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 22 พ.ย. 2564 ]107
10 แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]181
11 แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]184
12 แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]209
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 10 ต.ค. 2561 ]227
14 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน [ 6 พ.ย. 2560 ]183
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 10 ต.ค. 2560 ]208
16 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]186
17 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 12 ต.ค. 2559 ]225
18 ประกาศ แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2559 [ 13 ต.ค. 2558 ]187
19 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการณ์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 13 ต.ค. 2558 ]188
20 ประกาศ แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558 [ 16 ต.ค. 2557 ]185