องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2563    แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2564 20
  13 ม.ค. 2563    แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2563 74
  15 ต.ค. 2562    แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2562 104
  10 ต.ค. 2561    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 228
  6 พ.ย. 2560    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 201
  10 ต.ค. 2560    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 228
  12 ต.ค. 2559    ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 229
  12 ต.ค. 2559    ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 192
  13 ต.ค. 2558    ประกาศ แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2559 275
  13 ต.ค. 2558    ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการณ์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 211
  16 ต.ค. 2557    ประกาศ แผนจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558 236