องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...[วันที่ 2024-04-05][ผู้อ่าน 48]
 
  การชับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day รอบริมคลองสารเพชร ของกลุ...[วันที่ 2023-10-26][ผู้อ่าน 87]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ค...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 21]
 
  บริการทำหมันสุนัข ในวัด โรงเรียน ภายในตำบลลุงเขว...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 63]
 
  กิจกรรมปลูกป่ารอบสระหนองพลวง ของกลุ่มอาสาสมัครท้อง...[วันที่ 2023-06-27][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ค...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 18]
 
   อบต.ออกบริการฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าตามหมู่บ้าน[วันที่ 2023-05-18][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมปลูกป่าบริเวณป่าสาธารณะมาบอีตูบของอาสาสมัคร...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 204]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ค...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 17]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10