องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
  โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 136]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 131]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมประชาคมระดับตำบ...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 82]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมประชาคมระดับตำบ...[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day รอบริมคลองสารเพชร ของกลุ...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการรณรงค์และป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก เปื่อยในศ...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 45]
 
  บริการทำหมันสุนัข ในวัด โรงเรียน ภายในตำบลลุงเขว...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและก...[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมปลูกป่ารอบสระหนองพลวง ของกลุ่มอาสาสมัครท้อง...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 222]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 36]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10