องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
  การชับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 161]
 
  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 152]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมประชาคมระดับตำบ...[วันที่ 2023-02-09][ผู้อ่าน 96]
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมประชาคมระดับตำบ...[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day รอบริมคลองสารเพชร ของกลุ...[วันที่ 2022-09-26][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการรณรงค์และป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก เปื่อยในศ...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 49]
 
  บริการทำหมันสุนัข ในวัด โรงเรียน ภายในตำบลลุงเขว...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและก...[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมปลูกป่ารอบสระหนองพลวง ของกลุ่มอาสาสมัครท้อง...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 229]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10