องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 272 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 เม.ย. 2567 ]42
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 เม.ย. 2567 ]8
3 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 10 เม.ย. 2567 ]12
4 กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (No Gift Policy) [ 2 ก.พ. 2567 ]14
5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 15 ม.ค. 2567 ]4
6 ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
7 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ (ภาษาไทย) [ 15 ธ.ค. 2566 ]9
8 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) [ 15 ธ.ค. 2566 ]10
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]25
10 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2566 ]52
11 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]24
12 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]16
13 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 4 ต.ค. 2566 ]25
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]96
15 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2566 ]93
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]127
17 ประชาสัมพันธ์ กระบวนการ การเก็บขนชยะแยกประเภท [ 19 ก.ค. 2566 ]2
18 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช [ 17 ก.ค. 2566 ]2
19 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 1 มิ.ย. 2566 ]3
20 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]89
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14