องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]76
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2566 ]72
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]109
5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]71
6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด [ 13 มี.ค. 2566 ]64
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]47
8 ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 ก.พ. 2566 ]59
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]75
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]63
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]69
12 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]44
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ รอบบัญชี 2566-2569 [ 9 ธ.ค. 2565 ]58
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]60
15 การขับเคลื่้อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 17 พ.ย. 2565 ]40
16 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]43
17 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ลุงเขว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]122
18 “ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)” แพลตฟอร์มแจ้งซ่อม และบริหารจัดการปัญหาตำบลลุงเขว้า [ 12 ก.ย. 2565 ]92
19 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 27 ก.ค. 2565 ]130
20 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]129
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13