องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]56
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 ส.ค. 2566 ]55
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]92
4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]54
5 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด [ 13 มี.ค. 2566 ]56
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]35
7 ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 ก.พ. 2566 ]42
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]64
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]54
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]60
11 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]33
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ รอบบัญชี 2566-2569 [ 9 ธ.ค. 2565 ]50
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]53
14 การขับเคลื่้อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 17 พ.ย. 2565 ]29
15 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]32
16 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ลุงเขว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]112
17 “ทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)” แพลตฟอร์มแจ้งซ่อม และบริหารจัดการปัญหาตำบลลุงเขว้า [ 12 ก.ย. 2565 ]85
18 เชิญประชุมสภาอบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 [ 27 ก.ค. 2565 ]118
19 ประกาศสภาอบต.ลุงเขว้า เรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ลุงเขว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]118
20 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 13 ก.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13