องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่้าภาษี ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาืษี ประจำปีงบประมาณ  2556

    เอกสารประกอบ

ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่้าภาษี ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว :