องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารสวนตำบลลุงเขว้า  นำน้ำไปทดสอบคุณภาพน้ำ  ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำตำบลลุงเขว้า ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :