องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมระดับตำบล

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมดังกล่าว จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม  2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมระดับตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :