องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  รายงานผลการดำเินินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560

    เอกสารประกอบ

ประกาศ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :