องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
                               
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๘   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
 
 
                                                                               
                                                                                                       ( นายวัชระ  นุชกระโทก )
                                                                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว :