องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ลุงเขว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ลุงเขว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :