องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

    รายละเอียดข่าว

การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้จัดทำ Infographic (อินโฟกราฟฟิก) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงมาตรการของภาครัฐดังกล่าว เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า จึงขอดำเนินการประชาสัมพันธ์ Infographic (อินโฟกราฟฟิก) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลุงเขว้า

หมายเหตุ เพิ่มเติม สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูงให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้าสู่ร่างกาย เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย สตรีมีครรภ์ ควรหมั่นสังเกต ความผิดปกติของร่างกายและหากผิดปกติรีบพบแพทย์ทันที ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ สามารถติดต่อ ได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป

 

 

ข่าว ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.38 น. โดย คุณ ศุภวรรณ เที่ยงกระโทก

 

     เอกสารประกอบ

การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :