องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนากยองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิ่บัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนากยองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิ่บัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :