องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าประกาศสอบ จำนวน 6 โครงการ
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายทุย  นากุดนอก) หมู่ที่ 2
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมพร  มากกลาง) หมู่ที่ 3
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายไสว  พาดทองหลาง) หมู่ที่ 4
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยส่งเสริมพัฒนา) หมู่ที่ 8
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเสริมสุข) หมู่ที 9
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ้อมทรัพย์) หมู่ที่ 9
   รายละเเอียดตามเอกสารแนบ


    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :