องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ปัญหาเอดส์กับปัญหาวัยรุ่น

    รายละเอียดข่าว

ปัญหาเอดส์ปัญหาวัยรุ่นกับสังคมไทย
ปัจจุบันมีเด็กและวัยรุ่นได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  ประมาณ  350,000  กว่าราย  ประกับกับมีสิ่งเร้าทั้งสี่อออนไลน์  ยาเสพติด  ติดเหล้า  ติดเพื่อน  แนะพ่อแม่ต้องเอาใจใส่ลูกให้ดี

    เอกสารประกอบ

ปัญหาเอดส์กับปัญหาวัยรุ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว :