องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้กำหนดวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๓   ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวันเวลา  และสถานที่ดังกล่าว
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ   ณ   วันที่   ๑  สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕
                                                                                                                                               
 
                                                                                             
                                                                                                       ( นายวัชระ  นุชกระโทก )
                                                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว :