องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม

    รายละเอียดข่าว

"พลังงาน" ถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลังงานนำ้  พลังงานน่ำมัน  พลังงานไฟฟ้า  ซึ่งความต้องการใช้พลังงานมีอัตราที่เพิ่มมากจึ้นทุก  ปี  ในขณะที่พลังงานต่าง ๆ  มีอยู่อย่างจำกัด  ดังนั้น  วิธีการประหยัดพลังงานซึ่งทำได้ทุกแห่งไม่ว่าจะในบ้าน  ในรถยนต์  ในโรงเรียน  และในสถานที่ทำงาน  แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะช่วยกันประหยัดพลังงานของชาติให้เพียงพอต่อตวามต้องการใช้ของทุกคนได้  ต่อไปนี้เป็นคำตอบถึงวิธีการประหยัดพลังงานอย่างง่าย ๆ  ที่ทุกคนสามารถทำได้

วิธีประหยัดนำ้

1.  หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของนำ้ภายในบ้าน

2. ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้  เช่น  เวลาโกนหนวด  แปรงฟัน  ล้างจาน

3.  เปิดน้ำซักผ้าแค่พอใช้  อย่างเปิดทิ่้งไว้ตลอดเการซัก

4.  ไม่ควรใช้สายยางล้างรถและเปิดนำ้ไหลตลอดเวลา

5.  ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

6. รินน้ำดิ่มให้พอดีดิ่ม  และอย่าทิ่ิงนำ้ดิ่มเหลือโดยเปล่าประโยชน์

วิธีประหยัดพลังงาน

1.  ตรวจสอบสมยางเป็นประจำไม่ให้ยางอ่อนเกินไป

2.  สับเปลี่ยนยาง  ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด  เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  และไส้กรองน้ำมันเครื่องตามความเหมาะสม

3.  ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ 

4.  ควรใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง

5.  ไม่ออกรถกระชาก  ไม่เลี้ยงครัทซ์เร่งเครื่อง

6.  ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกี่ยร์ว่าง

7.  ไม่ต้องอุ่นเครื่อง  ชับข้า ๆ เครื่องจะอุ่นเองที่  1 - 2  กม.แรก

8.  ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด  ไม่ควรลากเกียร์ต่ำนาน ๆ  

9.  ใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน (Car pool)  หมั่นศึกษาทางลัด  ประหยัดทั้งเวลาและน้ำมัน  เดินทางใกล้ ๆ  ใช้จักรยาน

10.  ควรใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทนเหมาะกับชนิดของรถ

วิธีประหยัดไฟฟ้า

1.  ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งาน  และเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์  5  ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคารเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนจากภายนอกอาคาร

2.  ถ้าออกจากห้องเกิน  1  ชั่วโมง  ควรปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง  หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและตั้งอุณหภูมิที่  25 องศา

3.  ตรวจสอบอุดรอยรั่วในห้องและปิดประตูทุกครั้งก่อนใช้เครื่องปรับอากาศ

4.  ถ้าไม่จำเป็นควรใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ

5.  ใช้โคมไฟที่มีแผ่นสะท้อนแสง  เพื่อช่วยกระจายความสว่าง

6.  เลือกชนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดของครอบครัว  ไม่ควรนำของร้อนเข้าแช่ตู้เย็นและเปิดตู้เย็น  บ่อย ควรปิดให้สนิททุกครั้งหลังเปิด

7.  ไม่ควรพรมน้ำจนแฉะเวลารีดผ้าเพราะต้องใช้ไฟในการีดมากขึ้น  ตึงปลั๊กออกก่อนรีดผ้าเสร็จ  เพราะสามารถใช้ความร้อนรีดต่อได้

8.  ดูโทรทัศน์เครื่องเดียวร่วมกันทั้งบ้าน  และปิดทันที่เมื่อไม่มีคนดู

9.  ใฃ้เตาแก๊สหุงต้มแทนเตาไฟฟ้า

10. หมั่นซ่อมบำรุกอุปกรณ์ไฟฟ้า

วิธีประหยัดพลังงานอื่น ๆ  

1. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า

2.  แยกประเภทของขยะ

3.  ขึนลงอาคารชั้นเดียวไม่ควารใช้ลิฟท์

4.  ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดี่ยวแล้วต้องทิ้ง

5.  ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

6.  ปลูกฝังค่านิยมให้ลูก - หลานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

วิธีการประหยัดพลังงานที่กล่าวข้างต้น  เป็นเพียงส่นหนึ่งเท่านั้น  ยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถประหยัดพลังงานได้  จึงขอเชิญชวนทุกคนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน  ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็สามารถช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการจัดหาพลังงานมาใช้ได้  และยังช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีจึ้นอีกด้วย    เอกสารประกอบ

ประหยัดพลังงาน ช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :