องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์และแจ้งกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :