องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การมอบอำนาจของนายกอบต. ลุงเขว้า ให้ปลัด อบต.ลุงเขว้า

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมอบอำนาจของนายกอบต. ลุงเขว้า ให้ปลัด อบต.ลุงเขว้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :