องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  กรมควบคุมโรค แจ้งการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาสูบ  พ.ศ.  2560  เพื่อรองรับสถานที่ภายหลังการผ่านปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดและสถานีขนส่งผู้โดยสาร  เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและถือปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ  สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ  ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่     เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :