องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับฟังความคิดเห็น  รับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

    เอกสารประกอบ

กำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว :