องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
 


แบบประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแสกน คิวอาร์โค๊ด และเข้าไปตอบแบบประเมิน  เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการสาธารณะของ อบต.ลุงเขว้า ต่อไป

2024-04-05
2024-02-12
2023-10-26
2023-08-30
2023-08-18
2023-06-27
2023-05-31
2023-05-18
2023-03-28
2023-03-20