องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุวรรณ  โด่กระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
โทร. 087-9640372


นายสุพิน  ด่านกระโทก
นายวัชระ  นุชกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
โทร. 065-3168351
โทร. 080-7251351
 

 
-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า