องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


 นายสะใบ  ชิดโคกสูง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 089-8488469

นายชลิต  จันพะเนา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 086-2617301
นายปรีดา  หมอยา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-73052933นายอำนาจ  ดวดกระโทก
นายบัวลอย  ทองสาย
นายวิมาน  ฉิมทะเล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายโยธิน  ดวดกระโทก
นายภัยรินทร์  นัดกระโทก
นายธีรศักดิ์  จิตดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8นายนิธิ  ซำโพธิ์


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9