องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม สมััยที่ 3 คร้ังที่ 2 /2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]5
2 รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]5
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]36
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]40
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]83
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]145
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]152
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]150
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]142
10 รายงานประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]136
11 รายงานประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]133
12 รายงานประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]128
13 รายงานประชุมสภา ครั้งแรก ปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]135
14 รายงานประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]155
15 รายงานประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]153
16 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]250
17 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]220
18 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]223
19 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]219
20 รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]216
 
หน้า 1|2|3|4