องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานการตรวจสอบ รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 27 มี.ค. 2567 ]7
3 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 [ 5 ม.ค. 2567 ]9
4 รายงานผลดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]183
5 รายงานผลการใช่จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]173
6 รายงานผลดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ( พ.ค.-ก.ย.2564) [ 7 ต.ค. 2564 ]297
7 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2564 ]157
8 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 [ 4 ต.ค. 2564 ]161
9 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]154
10 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2564 ]146
11 รับรองงบประมาณประจำปี 2563 จาก สตง. [ 3 มี.ค. 2564 ]222
12 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 6 ม.ค. 2564 ]201
13 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]280
14 รายงานการเงินไตรมาส 4 [ 21 ต.ค. 2563 ]224
15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]211
16 รายงานการเงินไตรมาส 3 [ 8 ก.ค. 2563 ]245
17 รายเงินสะสม และเงินสำรองเงินสะสม [ 9 เม.ย. 2563 ]289
18 รายงานการเงินไตรมาส 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]269
19 รับรองงบประมาณ ปี 2562 จาก สตง. [ 9 มี.ค. 2563 ]269
20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 15 ต.ค. 2562 ]213
 
หน้า 1|2