องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศต่างๆเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [ 10 เม.ย. 2567 ]19
2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ [ 13 มี.ค. 2566 ]63
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-89ซอยสามัคคี 25 บ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 [ 8 มี.ค. 2566 ]63
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-14สายกลางทุ่ง บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 [ 8 มี.ค. 2566 ]56
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ.259-18 ถึง นม.ถ.259-20 [ 11 พ.ย. 2565 ]74
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซฮยเสริมมีสุข) [ 11 ก.พ. 2565 ]248
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยสามัคคี 25) [ 11 ก.พ. 2565 ]241
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สาย นม.ถ. 259-15 ถึง สาย นม.ถ.259-16 ตำบลลุงเขว้า (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) งบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]256
9 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขุนจิตพัฒนา-บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-06 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]201
10 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัวลุง-บ้านจิตประสงค์-บ้านร่มเย็น รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.259-04 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือจ่าย) งบปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]188
11 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]210
12 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]189
13 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564) [ 3 มิ.ย. 2564 ]140
14 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) งบปี 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]123
15 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอ่างน้ำลุงเขว้า หมู่ที่ 2 (ซอยนายทุย) (เงินงบข้อบัญญัติ) งบปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]124
16 ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนจิตพัฒนา หมู่ที่ 3 (ซอยขุนจิตพัฒนา ซอย1) (เงินข้อบัญญัติ) งบปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]146
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะครองงาม หมู่ที่ 7 (ซอยตาเลี้ยง) [ 21 เม.ย. 2564 ]242
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 (ซอยโชคชัย) [ 21 เม.ย. 2564 ]282
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจิตประสงค์ หมู่ที่ 1 (ซอยสมัยบุญรอด) [ 21 เม.ย. 2564 ]289
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจงประเสริฐ หมู่ที่ 9 (ซอยอิ่มสมบูรณ์) [ 21 เม.ย. 2564 ]290
 
หน้า 1|2|3|4|5|6