องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]24
2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรุบคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]57
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 (6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]142
4 การมอบอำนาจรองนายกฯ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]127
5 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข) [ 20 ม.ค. 2565 ]127
6 การปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข) [ 20 ม.ค. 2565 ]134
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]156
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]161
9 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]129
10 การปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]180
11 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม64) [ 19 เม.ย. 2564 ]214
12 มาตรการดำเนินการทางวินัยและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]231
13 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]212
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) [ 8 ต.ค. 2563 ]272
15 รักษาราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]135
16 ปฏิบัติราชการแทน ปลัด ผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]133
17 การมอบอำนาจรองนายกฯ ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]135
18 การมอบอำนาจปลัดให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]133
19 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 13 ม.ค. 2563 ]202
20 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษารักษาราชการแทน (แก้ไขผู้รักษาราชการแทน) [ 19 พ.ย. 2562 ]225
 
หน้า 1|2