องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ต.ค. 2566 ]6
2 มาตรการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม [ 3 ธ.ค. 2564 ]118
3 ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 3 ธ.ค. 2564 ]126
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ธ.ค. 2564 ]120
5 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 3 ธ.ค. 2564 ]126
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ธ.ค. 2564 ]127
7 มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส [ 3 ธ.ค. 2564 ]117
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]130
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2564 ]114
10 มาตรการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส [ 6 ม.ค. 2564 ]131
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2564 ]119
12 มาตรการป้องกันผลประโบชน์ทับซ้อน [ 6 ม.ค. 2564 ]121
13 มาตรการสร้างจิตสำนึกข้าราชการ [ 6 ม.ค. 2564 ]126
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 6 ม.ค. 2564 ]122
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]213
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]215
17 มาตรการการจัดการเร่ื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]213
18 มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]257
19 มาตรการป้ัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 ม.ค. 2563 ]210
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2563 ]221
 
หน้า 1|2