องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนปัองกันการทุจริต 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]0
2 แผนปฏืิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]66
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570 [ 20 ต.ค. 2565 ]40
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 1 ต.ค. 2564 ]156
6 บันทึกรายงานผลการป้องกันการทุจริต 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]214
7 ประกาศรายงานผลการป้องกันการทุจริต [ 7 ต.ค. 2562 ]218
8 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]218
9 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]221
10 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]217
11 แผนป้องกันการทุจริต [ 2 ต.ค. 2561 ]299