องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :