องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คุ่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คุ่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :