องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลตามแผนปัองกันทุจริต รอบ 1 ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลตามแผนปัองกันทุจริต รอบ 1 ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :