องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :