องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2553

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2553

    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2553
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2553
    ผู้ลงข่าว :