องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :