องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :