องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน 2560)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :