องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :