องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

    รายละเอียดข่าว

ช่องทางการตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  

https://itas.nacc.go.th/go/iit/0wtffa

 

 

     เอกสารประกอบ

ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :