องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานแผนจัดซื้อ จัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :