องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :