องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่น


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :