องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564
 
แผนดำเนินงาน 2565
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :