องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
การส่งเสริมความโปร่งใส


ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :