องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


รายงานประเมินความเสี่ยง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานประเมินความเสี่ยง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :